«Аз да болсо өз акылың болсун»

«Аз да болсо өз акылың болсун»

Орустун улуу жазуучусу, орус адабиятынын көрүнүктүү өкүлү Максим Горькийдин чын аты- Алексей Максимович Пешков болгон. Бул улуу калемгердин «Эне» («Мать»), «Менин университеттерим» («Мои университеты»), «Климан Самгинин өмүрү» («Жизнь Клима Самгина»),

Коңгуроонун бешинчи дабышы

Коңгуроонун бешинчи дабышы

Илгерки заманда бир хандыкта падышанын мыйзамын казылар жөнгө салып турган.Ал хандыктагы жөрөлгө боюнча карапайым эл өлгөндө, шаардын борборундагы чоң коңгуроо бир жолу кагылып, дабышы асманда узак убакыт жаңырчу. Бай-манап өлгөн

Бөбөк

Бөбөк

Колуна тийген наристени суктана карап алары менен жүрөгү булкунуп кетти. Кандай татынакай наристе? Бойтойгон колдору, быйтыйган эрини, тармалдашып кеткен чачы менен бейиштен кабар берген сымал аңкыган жыты… Бооруна кыса моокуму

«Сынган кылыч» туурасында кызыктуу 12 факт

«Сынган кылыч» туурасында кызыктуу 12 факт

Өткөндөндөрдүн өмүрүн сүрөттөп, бабалар жашаган чыныгы тарыхты баяндаган Төлөгөн Касымбекоадун \»Сынган кылыч\» романын кимдер гана окубаган. Калемгер бул чыгарманы жазууга дээрлик 40 жылдык өмүрүн сарптаган, роман чыныгы тарыхый фактылардын, окуялардын

Убакытты үнөмдөөнү үйрөнүңүз

Убакытты үнөмдөөнү үйрөнүңүз

Убакыт менен жарышууда ар дайым артта калып жатканыңызды байкадыңызбы?Убакыт сизге жетпей жатабы же сиз убакыткабы? Иш күнүңүз аяктап жатып, бүтпөй калган иштеринизди көрүп, “Эх, дагы бир саат убактым болсо иштеримди

Эрте турам десеңиз буларды эске алыңыз

Эрте турам десеңиз буларды эске алыңыз

Күздө жана кышындагы күн нурунун аз тийиши адамды апатияга жана уйкучулдукка алып келет. Натыйжада адамдын эртең менен ойгонуусу бир топ кыйындайт, же болбосо алсыз, көңүлсүз ойгонот. “Дагы 5 мүнөт жата

Өзүң кылган иш-өз башыңа муш

Өзүң кылган иш-өз башыңа муш

Жолдо баратып, кайыр сурап отурган карыяны көрүп калдым. Эмне балдары жокпу деп ойлонгончо көздөрү жылуу учурап калды. Адам канчалык өзгөрбөсүн, анын көзү өзгөрбөйт деген сөзгө ынанып кеттим…

Өмүргө өрнөк болчу он кеңеш

Өмүргө өрнөк болчу он кеңеш

Жашоодо кээ бир учурлар болот, сиз бара жаткан жолдун аягы көрүнбөй багытыңызды жоготуп койгон. Дал ушундай учурларда жакын адамыңыздын, жан шерик досуңуздун, устатыңыздын насыйкат, кеп-кеңеши мындай абалдын сууруп чыгып, маяк