Башкаруу – бул түздөнүү. Сиз түздөнгөндө, башкалар кантип түздөнбөй койсун

Башкаруу – бул түздөнүү. Сиз түздөнгөндө, башкалар кантип түздөнбөй койсун

Зи Кан зы Устаттан мамлекеттик башкаруу жөнүндө сурап калат. Устаттын жообу: — Башкаруу – бул түздөнүү. Сиз түздөнгөндө, башкалар кантип түздөнбөй койсун!? Зи Кан зы суроо узатат: — Жол-Жосуну жоктордун

Достуктун түрлөрү

Достуктун түрлөрү

Сүт дос — адамдын балалык күнүнөн башталган таттуу, ынак  мамиле.  Ал мамиле кийин-кийин сакталабы, унутулуп калабы, ал алардын  турмуштук көз караштары калыптана баштаганда билинет. Ошон үчүн балалык күндөгү достук мамилесин

Акылдуу адам өзүнүн акылын, өтө акылдуу адам башкалардын да акылын колдонот

Акылдуу адам өзүнүн акылын, өтө акылдуу адам башкалардын да акылын колдонот

Джордж Бернард Шоунун сөздөрү: Акылдуу адам өзүнүн акылын, өтө акылдуу адам башкалардын да акылын колдонот. Эгер бараткан жолуңузда тоскоолдуктар жок болсо, ал жол сизди ийгиликке жеткирбейт. Дүйнөдө эки трагедия бар.

Адамдар үчүн эмне маанилүү

Адамдар үчүн эмне маанилүү

Адамдар үчүн эмне маанилүү:   эркектер үчүн байлык эмес,  акылмандык маанилүү; аялдар үчүн сулуулук эмес, мээрмандык маанилүү; достукта куру сөздөр эмес, ишенич маанилүү; мамиледе талап кылуу эмес, түшүнүшүү маанилүү; денеңде

Жүрөктүн түрлөрү

Жүрөктүн түрлөрү

Эт жүрөк   Эт жүрөк — сезимтал адамдын жүрөгү. Бирөөгө эч качан жамандык кылбайт, башканын билеги ооруса, анын  жүрөгү ооруп, кайгы-кубанычын тең бөлүшкөн адамдын жүрөгү. Гүлдүн бариги солк этсе, бул 

Эне үйрөткөн тил — эне тил,  Ата көрсөткөн жер — Ата Журт

Эне үйрөткөн тил — эне тил, Ата көрсөткөн жер — Ата Журт

Эне үйрөткөн тил — эне тил, Ата көрсөткөн жер — Ата Журт.   Энеден ажыраган — жетим эмес, Эне тилден айрылган — анык жетим. Атадан ажыраган — жетим эмес, Ата-Журттан

Сөздөрдүн «шыбыры»

Сөздөрдүн «шыбыры»

Сөз менен бирге өмүрдү коштогон түшүнүктөр көп. Алар да мындай маанилерди туюнтуп, «билип ал» деп, эскертип шыбырап тургансыйт. Адилет иш — ширин жемиштей, көңүлдү да, өмүрдү да сергитер. Акыл —

Атамдын баласы

Атамдын баласы

Шакирти болгонго суранып келген кишиден сопу: — Эгерде мен: “Атамдын баласы, бирок бир тууганым эмес” десем, ким жөнүндө айтып жатканым? – деп сурайт. Тигил ойлонуп-ойлонуп, жооп бералбай коет. Анда сопу:

Падышанын тандоосу

Падышанын тандоосу

Жалган айтуу туура эмес. Бирок, айрым учурларда жакшылык үчүн айтылган жалган менен адамдын өмүрү сакталып, урушкандар жарашып, тынчтык орношу мүмкүн… Падыша колундагы туткундарынын бирөөсүн кылган күнөөсү үчүн өлүм жасазына тартууга

Ачуу бирок, пайдалуу кеңештер

Ачуу бирок, пайдалуу кеңештер

Жашоого байланыштуу ачуу чындыктарды угуу сизге оор болуусу мүмкүн, бирок, бул сиздин дагы да жакшы болууңузга жардам берет. Жашоону жакшы өткөргүңүз келсе, сиз үчүн маанилүү нерселерди тандооңуз зарыл. — Эчким

Жашоонун мыйзамы

Жашоонун мыйзамы

Сен кандай гана болбосун дене-түзүлүшкө ээ болосуң. Ал сага жагабы, жакпайбы барибир ал сага таандык. Баркын бил. Сен сабактарды өздөштүрөсүң. Сен “Жашоо” деген аталыштагы мектептен сабак аласын. Бул мектепте күн