Биринен экинчиси жакшы

Биринен экинчиси жакшы

Биринен экинчиси жакшы Дары ичкенге караганда, оорубай дени сак болгон жакшы, кечирим сурагандан көрө, күнөө кылбай койгон жакшы, кайгыны баскандан көрө, каалооңдон карманган жакшы. Байыркы акылмандардын бири көп жылдар бою

Аталар базарда сатылбайт

Аталар базарда сатылбайт

Аталар базарда сатылбайт Кээде ата-эненин бир эле иши, үй-бүлө жашоосунун туруктуулугуна көп жылдар бою таасирин тийгизет. Бир күнү он жети жашар бала атасына таарынып, энесине келип атасы тууралуу жаман сөздөрдү

Аалым жана Аалам

Аалым жана Аалам

Аалым жана Аалам Кулагыма суук кабар жаңырды, Зыркыратып жүрөк-жүлүн, тамырды. Жол көрсөтчүү жоболоңдуу заманда, Жоготуппуз алп, даанышман аалымды. Билем, ар жан өлүм даамын татат бу, Бирок, ыйлап, көздөн мөлтүр жаш

Жети белги

Жети белги

Жети белги Акылмандан сурашыптыр: “Эмне үчүн акылдууну акылдуу деп аташат?”. Анда акылман мынтип жооп берген экен: “Анткени анын жети белгиси бар, ошого карап аныкташат. Ал аны капа кылгандардын күнөөсүн кечирет;

Үмүт жана ишеним

Үмүт жана ишеним

Үмүт жана ишеним Качан ойлоруңуз ишке ашпай, максатка бара жаткан жолдо кыйынчылыктар жаралып, бир кадам артка чегинем деп турганыңызды төмөндөгү окуяларды эстей жүрүңүз: *Томас Эдисон алгач мектепке барган кезде, аны

Жапондор баланы кантип тарбиялайт?

Жапондор баланы кантип тарбиялайт?

Жапондор баланы кантип тарбиялайт? «Баланы тарбиялоодон мурда өзүңдү тарбияла. Анткени, бала сени көрүп өсөт», деген учкул кеп бекеринен айтылган эмес. Анткени, баланын тарбиясы ата-эненин жүрүм-турумунан көз каранды. Европа өлкөлөрүндө көпчүлүк

Сыналгы болгум келет

Сыналгы болгум келет

Сыналгы болгум келет Бир күнү мугалим окуучуларына “Кудайдан эмнени сурайт элеңер?”, деп “Менин каалоом” деген темада дил баян жазууну тапшырды да, окуучулардын жазгандарын жыйнап келип, кечинде үйүнөн текшере баштады. Кокус

Дүйнөнүн жети керемети

Дүйнөнүн жети керемети

Дүйнөнүн жети керемети Бир күнү мектепте «Дүйнөнүн жети керемети» деген темадагы сабак өтүлөт. Тапшырмада ар бир окуучу өз алдыларынча дүйнөнүн жети кереметин жазыш керек болот. Ар ким өз көз карашында

Казына жолу көрсөтүлгөн китеп

Казына жолу көрсөтүлгөн китеп

Казына жолу көрсөтүлгөн китеп. Акылман карыянын жалгыз уулу бар эле. Бирок, акылман канчалык билимдүү, көрөгөч жана кыраакы болбосун, уулу тескерисинче илим-билимге кызыкпаган, жалкоо болчу, ал тургай китептин бетин барактап да

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз