Бейпилдик

Өкүмдар сүрөтчүлөргө бейпилдикти мыкты чагылдырган сүрөткө чоң сыйлык берээрин убада кылат.  Жарышка көптөгөн сүрөтчүлөр катышып, өздөрүнүн жөндөмүнө жараша бир нече күндүк даярдыктан кийин тарткан сүрөттөрүн өкүмдардын сарайына алып келишет. Өкүмдар келген сүрөттөрдүн ичинен экөөсүн гана жактырат. Бирок, эң мыктысын белгилөө керек эле. Эки сүрөттүн биринчисинде мелтиреген тынч көл болчу, көл күзгү сыяктуу тунук, айланасындагы тоолордун бейпилдигин чагылдырып турчу, үстү жагында ак пахтадай  булуттар асмандын көркүнө көрк кошуп турган. Ал сүрөткө ким гана карабасын анда бейпилдиктин мыкты чагылдырылганын айтуудан өзүн токтото албайт эле.  Экинчи сүрөттө бийик жана коркунучтуу тоолор тартылган болот. Асманда каардуу кара булут, ачуулуу чагылган жана каттуу жамгыр башталып жаткандай, астында көбүктүү шаркыраган суу сүрөттү сүрдүү да, сырдуу да көрсөтүп  турат. Бул сүрөттү караган  ар бир адам бейпилдик такыр эле берилбеген деп айтмак.

Бирок, өкүмдар сүрөткө үңүлүп караганда шаркыратманын капталында таштардын жаракасынан чыккан кичинекей бадалдын үстүнө бир куштун салган уясын көрөт. Каттуу агып жаткан суунун орто жериндеги бул куш балапандарына мээримин төгүп коргоп жатканы байкалат. Куш чыныгы бейпилдикти жана тынчтыкты уясында камсыздай алган эле.  Сынактын шарты боюнча бул эки сүрөттүн бирөөсүн гана эң мыкты деп баалануусу керек болчу. Өкүмдар экинчи сүрөттү мыкты деп баалайт да, себебин: «Бейпилдик же тынчтык кандайдыр бир ызы-чуунун, кайгы-муңдун же кыйынчылыктын жоктугу эмес, булардын баарынын ичинде да жүрөгүбүздүн бейпил, тынч болуусу. Бейпилдиктин чыныгы мааниси мына ушул.» деп түшүндүрөт.

Которгон Өкөнбаева Турдугүл

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}