Жүрөктүн түрлөрү

Эт жүрөк

 

Эт жүрөк — сезимтал адамдын жүрөгү. Бирөөгө эч качан жамандык кылбайт, башканын билеги ооруса, анын  жүрөгү ооруп, кайгы-кубанычын тең бөлүшкөн адамдын жүрөгү. Гүлдүн бариги солк этсе, бул  адамдын жүрөгү  болк эткен, алыс-жакын адамга жардамга чуркаган, эч кимге, эч нерсеге кайдигер карай албаган, кыбыраган кумурсканын буту сынганына кейиген, чакпаган жыланга жамандык ойлобогон, «тайын жеген карышкырга»  кара санабаган, жерден жарака кетсе өзү аркылуу өткөргөн  гумандуу адамдын жүрөгү.

 

Таш жүрөк

 

Таш жүрөк канкор, зөөкүрдүн жүрөгү. Эч качан эч нерсени өзүнө жакын албаган, башканын кайгы-капасы менен иши жок, кичинекей айыбы үчүн эч кимди жазалоодон кайра тартпаган, карыптын жалынып-жалбарганына карап койбогон, зөөкүрдүгү менен наадандыгы башынан ашкан кан ичкич адамдын  көөдөнүн ээлеген, таштай каткан жүрөк.

 

Тоо жүрөк

 

Тоо жүрөк — анык баатыр, арстандай шердин жүрөгү. Андай адам эл үчүн кара жанын аябаган, элдин анык баатыры, анын тагдыры үчүн өз өмүрүн кыюуга даяр. Ажыдарга жалгыз беттеген, эч кандай кыйынчылыктан кайра тартпаган, коркуу дегенди билбеген, өлөрүн да ойлобогон, «жүрөгүндө жалы бар» деп эл лакап кылган адамдын жүрөгү.

 

Суу жүрөк

 

Суу жүрөк — анык коркоктун жүрөгү. Өз көлөкөсүнөн коркуп, эч кимдин ажатын ача албаган, сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болгон, ар намыс дегенди билбеген, өл десе азыр өлүүгө даяр, басынып күн кечирген, суудан тынч, чөптөн жапыс, чындыкты айтып эч кимдин бетине чыга албаган, нагыз жанбактынын көөдөнүн ээлеген жүрөк.

 

От жүрөк

 

От жүрөк сүйүп жашаган, сүйүп иштеген, ынтызар адамдын  жүрөгү. Андай адамдар чанда. Жүрөгү жалындай соккон, бир келген жашоонун жарпын чыгара жашаган, жашоону да сүйгөн, жарын да сүйгөн, ишин да берилип сүйгөн, ошо сүйүүсү менен  өмүрдүн жарпын жазган, анысы үчүн элдин сүйүүсү менен урматтоосуна жеткен, жүзү жарык, шумкардай шаңшып, көзү жайнап, жүрөгүнүн оту көзүнөн  көрүнгөн нагыз сүйкүмдүү адамдын жүрөгү.

 

Муз жүрөк

 

Муз жүрөк — эч кимге жакшылыгы жок, мерездин жүрөгү. Колунан да, сөзүнөн да эч нерсе келбеген, же иштеп жарытпаган, кенедей жакшылык жасап, же бир туугандын, же алыс-жакын адамдын ажатын ача албаган, же ата-энени, же баланы же өмүрлүк жарын сүйүп көрбөгөн,  жүзүнөн күлкү, оозунан жакшы сөз чыкпаган, «жок» деген сөздөн башка билбеген, маңдайы жазыла адамга карап, жылуу сөз сүйлөп көрбөгөн, жүрөгү муздай катып, же сөзгө же жылуу мамилеге жибип койбогон, өмүрүн көөдөй караңгы сезими менен өткөргөн, бирок өзүнө башканы адам санабаган «жалгыз аяктын»  жүрөгү.

 

Ылай жүрөк

 

«Ылай жүрөк» — бардык нерсеге кайдыгер, бар-жогу билинбеген, малдан  айырмасы жок, жарык күндү көрүп, карды тойгонун гана билген, эч ким же эч нерсе тууралуу ойлонуп койбогон, кабакта жатса да жашоо кечирген, тирүү жүрсө санда жок бир пенденин жүрөгү.

 

Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

«Сөз жөнүндө сөз» китебинен

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}