Сөздөрдүн «шыбыры»

Сөз менен бирге өмүрдү коштогон түшүнүктөр көп. Алар да мындай маанилерди туюнтуп, «билип ал» деп, эскертип шыбырап тургансыйт.

Адилет иш — ширин жемиштей, көңүлдү да, өмүрдү да сергитер.

Акыл — тапкыч, ал таппаган эч нерсе жок, караңгыда жол, капилетте сөз табат.

Бакыт — айныма, жаза бассаң — жазгырып, ойт берип кетер жылкыдай, качса карматпайт.

Байлыгың суудай нерсе, тосмоң тоодой болсо да, агызып жиберсең кармай албайсың.

Бийлик — өкүмдар. Бийлик күчтүү болсо, өкүм күчтүү болор, ал тагдыр чечер.

Даңк — алыстан угулган «добуш». Даңкы күчтүүнүн дабышы күчтүү угулмакчы.

Дөөлөт — тоголок, ал тоголонуп сага келгенсип, тоголонуп кайта кетер, кармап албасаң.

Максат — аскар тоо. Ага чыккан чыгар, чокусуна жеткен  жетер.

Махабат — өчпөгөн от. Ага кабылсаң жарыгын өмүр бою көрөрсүң, жылынарсың, же отуна куйкаланарсың.

Кайгы — кара мүртөз адамдай, ал жаныңа келбесин, өзүң ага барбагын.

Кызганыч ичи тар: анын туткунуна түшсөң жылан болуп тирүүлөй кысып өлтүрөр.

Үмүт — шам чырак, аны колуңдан түшүрүп жоготуп албасаң —  караңгыда жол табарсың.

Кубаныч — сергек көңүл курбуңдай, көңүлүң чөгүп турганда келсе, жарпыңды жазат.

Чындык — бирде ачуу уудай, бирде таттуу балдай, кубулуп турган улуу касиет экен.

Өмүр — бир берилген белек. Белекке берилген нерсени башкага бербейт. Ошол сыңары, аны да сен колуңдан чыгарбоого тырышасың.

Мээнет — көк, көңүлүн ачып күлүп койбогон адамга окшош.

Тагдыр — табышмак, тапсаң — таптың, таппасаң — калдың.

Түйшүк — өжөр немедей, ага бир кабылсаң, көпкө колу-бутуңду тушаганы тушаган.

Ырахат — бир келип-кетчү конок гана: кууралы менен жыргалын эртеси айтып эстейсиң.

Ынтымак — күндүзү мээримин төккөн күн, түндөсү нурун сепкен айдай.

Ырыскы – күндүзү — күндүн мээриминдей, түндөсү — айдын нурундай.

Эмгек — түгөнбөгөн кенч. Каза берсең түбүнө жетпейсиң, аягына чыкпайсың!

Мына — сөздөрдүн «шыбыры». Аны тыңшай бил, уга бил. Ошондо гана анын нагыз маанисин туясың.

 

Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

«Сөз жөнүндө сөз» китебинен алынды

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}