Сөздөрдүн «шыбыры»

Сөз менен бирге өмүрдү коштогон түшүнүктөр көп. Алар да мындай маанилерди туюнтуп, «билип ал» деп, эскертип шыбырап тургансыйт.

Адилет иш — ширин жемиштей, көңүлдү да, өмүрдү да сергитер.

Акыл — тапкыч, ал таппаган эч нерсе жок, караңгыда жол, капилетте сөз табат.

Бакыт — айныма, жаза бассаң — жазгырып, ойт берип кетер жылкыдай, качса карматпайт.

Байлыгың суудай нерсе, тосмоң тоодой болсо да, агызып жиберсең кармай албайсың.

Бийлик — өкүмдар. Бийлик күчтүү болсо, өкүм күчтүү болор, ал тагдыр чечер.

Даңк — алыстан угулган «добуш». Даңкы күчтүүнүн дабышы күчтүү угулмакчы.

Дөөлөт — тоголок, ал тоголонуп сага келгенсип, тоголонуп кайта кетер, кармап албасаң.

Максат — аскар тоо. Ага чыккан чыгар, чокусуна жеткен  жетер.

Махабат — өчпөгөн от. Ага кабылсаң жарыгын өмүр бою көрөрсүң, жылынарсың, же отуна куйкаланарсың.

Кайгы — кара мүртөз адамдай, ал жаныңа келбесин, өзүң ага барбагын.

Кызганыч ичи тар: анын туткунуна түшсөң жылан болуп тирүүлөй кысып өлтүрөр.

Үмүт — шам чырак, аны колуңдан түшүрүп жоготуп албасаң —  караңгыда жол табарсың.

Кубаныч — сергек көңүл курбуңдай, көңүлүң чөгүп турганда келсе, жарпыңды жазат.

Чындык — бирде ачуу уудай, бирде таттуу балдай, кубулуп турган улуу касиет экен.

Өмүр — бир берилген белек. Белекке берилген нерсени башкага бербейт. Ошол сыңары, аны да сен колуңдан чыгарбоого тырышасың.

Мээнет — көк, көңүлүн ачып күлүп койбогон адамга окшош.

Тагдыр — табышмак, тапсаң — таптың, таппасаң — калдың.

Түйшүк — өжөр немедей, ага бир кабылсаң, көпкө колу-бутуңду тушаганы тушаган.

Ырахат — бир келип-кетчү конок гана: кууралы менен жыргалын эртеси айтып эстейсиң.

Ынтымак — күндүзү мээримин төккөн күн, түндөсү нурун сепкен айдай.

Ырыскы – күндүзү — күндүн мээриминдей, түндөсү — айдын нурундай.

Эмгек — түгөнбөгөн кенч. Каза берсең түбүнө жетпейсиң, аягына чыкпайсың!

Мына — сөздөрдүн «шыбыры». Аны тыңшай бил, уга бил. Ошондо гана анын нагыз маанисин туясың.

 

Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

«Сөз жөнүндө сөз» китебинен алынды

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}