Табышмактуу белек

Эки коңшу өлкөнүн өкүмдарлары бири-бири менен согушушпайт, бирок ар дайым бири-биринин тынчын алышып сындоо менен күн өткөрүшөт. Туулган күндөрүндө, майрамдарда бири-бирине табышмактуу белектерди жиберүү аркылуу, өздөрүнүн зээндүүлүгүн далилдөөгө аракеттенишет.

Күндөрдүн биринде өкүмдарлардын бири өлкөсүндөгү эң мыкты айкелчини чакырып, алтындан бири-бирине окшош болгон үч адамдын айкелин жасоосун жана алардын ортосунда бир айырма болуусун, ал айырма айкелчи менен өкүмдарга гана маалым болуусу керектигин айтат. Айкелдер даярдалып бүткөн соң, жанында бир кат менен туулган күнү белгиленип жаткан коңшу өлкөнүн өкүмдарына жиберилет.

Айкел жасаткан өкүмдар катында мындай деп жазат: «Туулган күнүңдү ушул үч алтын айкел менен куттуктайм! Бул үч айкел бири-биринен айырмасыз, окшош көрүнүүсү мүмкүн, бирок ичинен бирөөсү калган экөөсүнөн аябай баалуу жана айырмалуу. Баалуу айкелди тапканыңда мага кабар бер».

Айкелдерди алган өкүмдар, алгач айкелдерди таразага тарттырат. Үч алтын айкелдин салмагы граммына чейин бирдей чыгат. Өлкөсүндөгү баардык санат чеберлерин, айкелчилерди чакырат. Баарысы канчалык терең маани берип изилдешпесин эч кандай айырмачылык, өзгөчөлүк таба алышпайт.

Ошентип арадан бир нече күндөр өтөт, өлкөдөгү бардык адамдар бул табышмакты угушкан, бирок эч кимиси  табышмактын жообун таба алышпай убара болушат. Акырында өкүмдар өз ишине кийлигишип, каршы чыга баштаганынан зынданга ташталган бир адамына кабар жиберет. Акылдуу, зээндүү жана көрөгөч бул жигит, өкүмдардын кээ бир иштерине каршы чыккандыгы үчүн зынданга ташталган болот. Айласы кеткен өкүмдар бул жигитти чакыртып, табышмактын жообун табуусун буюрат. Ал жигит айкелдерди карап чыгып, аябай ичке зым алып келүүсүн суранат. Зымды биринчи айкелдин кулагынан киргизсе, зым айкелдин оозунан чыгат. Экинчи айкелдин да кулагына киргизет, бул ирет зым айкелдин экинчи кулагынан чыгат. Үчүнчү айкелде да зым кулактан кирет, бирок, эч жеринен сыртка чыкпайт жана зым кире алган жол кулактан жүрөктүн тушуна чейин гана барып такалат. Ошондо өкүмдар айкелдерди жиберген өкүмдарга төмөнкүдөй жооп жазат:

«Кулагынан киргенди оозунан чыгарган (сыр сактай албаган) инсан жакшы эмес. Бир кулагынан киргенди, экинчи кулагынан чыгарып жиберген (насаат укпаган) инсан да жакшы эмес. Эң баалуу инсан кулагынан киргенди (укканын) жүрөгүндө сактай билген инсан. (Насаат уккан жана сыр сактаган инсан жакшы жана чын дос болот)  Бул аябай баалуу жана маанилүү белегиң үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем!»

Акыл кайда болсо, улуулук толоор,

Билим кимде болсо, улук болоор.

                                                                Жусуп Баласагын

Айткан сөзүң акыл болсо, уккан кулак макул болот.

                                                                                       Макал

Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет.

                                                                                          Макал

Жакшы иш үчүн жалгыз акыл аздык кылат.    

                                                                                         Ф. М. Достоевский

Даярдаган Өкөнбаева Турдугүл

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}