Эне үйрөткөн тил — эне тил, Ата көрсөткөн жер — Ата Журт

Эне үйрөткөн тил — эне тил,

Ата көрсөткөн жер — Ата Журт.

 

Энеден ажыраган — жетим эмес,

Эне тилден айрылган — анык жетим.

Атадан ажыраган — жетим эмес,

Ата-Журттан айрылган — нагыз жетим.

 

Балдар ата-энелерин карап өсөт,

Ата-энелер балдарын карап картаят.

 

Ишеним — үмүткө караганда алда канча күчтүү сезим,

Бирок үмүттөн мурда өлөт.

 

Чарчай электе эс алууга үйрөн.

 

Балам, китеп сеники болуш үчүн, ичиндегилерди окуп үйрөн, жан дүйнөң кабыл алсын, ошондо гана китеп сеники болот.

 

Өзүң ишиңдин ырахатын көрүп, андан бакыт тапмай сайын токтобо, чарчадым дебе.

 

Бугуну кооз мүйүзү эмес, тартайган буттары сактайт,

Коенду койкойгон кулагы эмес, майрык буттура сактайт.

Адамды сулуу жүзү, кооз кийими эмес, адептүү мемилеси,

эң жөнөкөй жасалган сылыктыгы жана бир ооз жылуу сөзү сактайт.

 

Бирөө кол кабы жоктугуна кейийт, дагы бирөө колу жогуна кейийт, а бирөө колу жок калганына да «шүгүр» дейт.

 

Дүйнөдөгү эң бийик тоонун чокусуна да, эң терең океандын түбүнө да жетүүгө болот. А кыялдын бийиктиги менен ойдун тереңине эч ким жетпейт.

 

Адам дайым эле сынчыл  болуусу түк жарашпайт.

 

Алма гүлү гүлдөгөндө, аны жей турган курту кошо туулуптур.

 

Бакыт — күрөшүүгө болгон күчтүн бар экендиги, анын жоктугу өзүн-өзү өлтүрүүгө тете. Өзүн-өзү сыйлабоо да, ишенбөө да бактысыздыкты алып келет.

 

Үйдү сүйүү менен ынтымак гана жылытат.

 

Шерди төрөгөн эне да шер.

 

Адамдын биринчи мугалими — эне,  куралы — эне тили.

 

Ата кесиби — баланын насиби.

 

Жакшы адамдын жүзү билинбей нур чачып турат.

 

Баланын өзү эле сулуулук.

 

Турмуш токсон тогуз пайыз мурункуларды кайталоо менен, жана бир пайыз жаңылануу менен алга жылып олтурат.

 

Эне тилин сыйлабаган адам башка тилде «сайрап», булбул болуп кетпейт.

 

Бала сулуулукту, эрдикти, жакшыны, кооздукту, чынчылдыкты сүйөт, жакшы көрөт, мактанат, сыймыктанат, ишенет. Булар — андагы бардык баалуулуктардын башаты.

 

Бала таза баракка окшош, ага улуулар гана жаман нерселерди «жазат».

 

Бала менен дос болсоң, акыл кирет балаңа,

Жарың менен дос болсоң, ынтымак кирет үйүңө.

 

Өзүң да жакшылык көр, бирөөгө да жакшылык кыл.

Өзүң да жакшылык көрбөсөң, бирөөгө да жакшылык кылбасаң, анда сен адам деле эмессиң.

 

Эркек адамдын түрлөрү: сөз башы — чечен, эл башы — көсөм, кол башы — сырттан, эл бузар — кара курт, куу чирен — жайдак, кара кул — дундук болор…

 

Карап туруп көрбөгөн —

Карама сокур болбойбу,

Угуп туруп укпаган —

Калбыр кулак болбойбу.

 

Баланы: наристесинде назда, бөбөгүндө бөпөлө, тестиеринде теске сал, жеткинчегинде жетилдир, эрезеге жеткенде элге кош.

 

Душманды кечире бил, бирок анын душман экендигин унутпа.

 

Акчасы жоктон качпа, ал бир күнү акчалуу болор,

Абийири жоктон кач, ал бир күнү азабыңды берер.

Рысбаев Сулайман Казыбай уулу

«Сөз жөнүндө сөз» китебинен

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}