Акылдуу ойлор унутулат, бирок өлбөйт

Коом турмушунадагы кескин өзгөрүүлөр жан дүйнөбүздү сандаган суроолорго кабылтып турган азыркы чакта кылымдардын кыйырын баскан акылман кептерден жооп издөөгө ар кимибиз аргасызбыз.Ырасында эле, качандыр бир замандарда жашап өткөн атактуу ойчулдардын, акын-жазуучулардын сөздөрүндөгү кеменгер ойлор, бийик нравалык принциптер азыр да, космос менен электрониканын доорунда, өз маанисин, өз таасирин жоготпойт. Кыска, так жана айкын формаларга чөгөрүлгөн афоризмдерде адамзаттын не деген руханий тажрыйбасы, не деген этикалык, эстетикалык түшүнүк-корутундулары чагылдырылбаган. Булар болсо — адам пендесинин «тар кыя, тайгак кечүүсү» көп өмүр сапарында жол көрсөткүч катары кызмат аткарып келишет.

 • Адамдын улуулугун бою аныктабагандай эле, элдин улуулугун саны аныктабайт.
  Виктор ГЮГО.

 • Акылдуу жана туура саясат жүргүзүш үчүн эл тааныган аздык кылат, элди сүйө билиш керек.
  Артуро ГРАФ.

 • Банкир — бул сага күн тийип турганда кол чатыр берип, күн жаап келгенде кайра алып койгон адам.
  Марк ТВЕН.

 • Капастагы канаттуу — канатынан ажыраган жандык.
  Генри БИЧЕР.

 • Кедейлер акыйкатты издеп жүрүшсө, байлар акыйкаттан качып жүрүшөт.
  Бертольд БРЕХТ.

 • Мамлекеттик ишмер чындыкты айтышы керек. Унчукпаганы — алдаганы.
  Сен-Жон — ПЕРС.

 • Түбөлүктүү дос да жок, түбөлүктүү кас да жок, кызыкчылыктар гана бар.
  Отто БИСМАРК.

 • Чынчылдык — чыныгы күч, аны митаамдар гана түшүнүшпөйт.
  Артуро ГРАФ.

 • Эгерде «меники», «сеники» деген түшүнүктөр жок болсо, жер жүзүндө санжыргалуу бейпилчилик орнойт эле.
  Генри ФИЛДИНГ.

 • Эркиндик менен ден соолук окшош: алардан ажыраганда гана «аттиң!» дейсиң.
  Анри БЕК.

 • Адамдын акылдуулугу берген жообунан эмес, берген суроосунан билинет.
  Гостон де ЛЕВИС.

 • Бар мүмкүнчүлүгүн жумшап, бирок жеңишке жетпегенди айыпташ — бекер.
  Джордж ВАШИНГТОН.

 • Келесоолор — өз жаңылыштыгынан, акылдуулар — өңгөлөрдүн жаңылыштыгынан таалим алат.
  Отто БИСМАРК.

 • Мактанчаак суроолор болбойт, мактанчаак жооптор болот.
  Оскар УАЙЛД.

 • Уксун десең — кыйкырып айт, тыңшасын десең — шыбырап айт.
  Франсуа де ЛАРОШФУКО.

 • Чындык асыл таш сыңары, аны кооздоп, нурдантып сонундоонун эч кажети жок.
  Джордж САНТАЯНА.

 • Чындык — ашыкпайт, анткени, анын басар жолу алыс.
  Артур ШОПЕНГАУЭР.

 • Адамды жалаң гана аткарган ишинен эмес, умтулуусунан да баалаш керек.
  ДЕМОКРИТ.

 • Айкөл жүрөк мухит сыңары. Ал эч качан тоңбойт.
  Карл БЁРНЕ.
Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}