Ата сөзү-акылдын көзү

Түшүнгөн бала үчүн “АТА” деген сөз кандай ыйык. Ал эми балага ата болуу андан да кыйын, андан да мүшкүл. АТА бала үчүн зор дөөлөт, тирек, жөлөк, таяныч, aкылман кеңешчи. Илгери бир даанышман ата өз уулуна төмөндөгү 14-насаатты айткан экен.1-насааты. Уулум, калайыктын өзүңө кайрымдуу болуусун кааласаң, оболу өзүң калайыкка кайрымдуу бол.

2-насааты. Сен өз мээнетиңдин текке кетпешин кааласаң, калайыктын да ак мээнетин текке кетирбе.

3-насааты. Эл арасында абройлуу болууну кааласаң, өтө жөнөкөй жана элпек бол.

4-насааты. Адамдар сени маскаралап күлбөсүн десең, өз жүрүмүңдү оңдо.

5-насааты. Кадыр баркым ашсын десең, башкалардын да кадыр баркын бил.

6-насааты. Көпчүлүктүн өзүңө дос болушун кааласаң, адамдарга тилиң жана колуң менен азап бербегин.

7-насааты. Урмат сыйга эгедер болууну кааласаң, мүмкүнчүлүгүңдүн болушунча мал мүлкүңдү муктаждардан аябагын.

8-насааты. Телегейи тегиз жан болууну арзуу кылсаң, өзүңө ылайык келбеген ишти бөтөндөргө да ыраа көрбөгүн.

9-насааты. Дилиң ооруп, урушууну каалабасаң, акылы тайкы адамдар менен сөз талашып отурба.

10- насааты. Көңүлүң ток жүрүүнү кааласаң, кызганчаак болбогун.

11- насааты. Кайгы-азаптан ыраак болууну кааласаң, өтүп кеткен нерсеге өкүнүү менен кайгыра бербегин.

12-насаты. Дос, жоро-жолдоштун көбүрөөк болушун кааласаң, ачык жүздүү, ширин сөздүү болгун.

13- насааты. Эч кимге жок жерден күнөө койбо жана эч качан бирөөгө кек сактаба.

14-насааты. Сырыңдын ашкере болуп кетүүсүн каалабасаң, ар кимге сырыңды айтпа. Сырды сактай билген да бар, билбеген да бар.

Формула

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}