Бала тарбиялоодо жомоктун орду

Бала тарбиялоодо жокмоктун ролу кандай жана анын жан дүйнөсүн кантип жомокко жакын кылып, эсинен чыгарбай сактап калуу үчүн кандай аракет көрүү керек? Жомоктун баланын психикасына тийгизген таасири канчалык? Ата-энелер үчүн муну билип алуу өтө пайдалуу.Балакайлар кичинекей курагында ишенчээк болушат, андыктан жомокко жеңил эле ишенишет. Демек, жомокту пайдаланып аны туура багытта тарбиялоого толук мүмкүнчүлүк бар.

Айрыкча уктаар алдында балаңыз менен ар кандай жомокторду китептерден окуп, же ойдон чыгарып айтып берсеңиз болот. Албетте тарбиялык мааниге ээ болушу шарт.

Негизинен кандай гана жомок болбосун бала үчүн маанилүү жана кызыктуу болуп эсептелет. Уктар алдында ата- энеси жомок айтып берген бала өзүнө кам көрүүчү адам бар экенин, ата- энесинин мээримин сезет. Анткени көпчүлүк жомоктордо оң жана терс каармандар болуп, жыйынтыгында адилеттүүлүк менен оң каармандар жеңишке жетишет эмеспи. Демек, балакай жаштайынан эле адилетүү болууга үйрөнөт. Мындан сырткары, жомок баланын акыл- эсинин өсүп- өнүгүшүнө эң чоң салып кошот. Эс- тутумду машыктыртат, ойлонуу жөндөмүнө ээ болот, сөз байлыгы көбөйөт, эмоционалдык жаатта дагы жакшы өзгөрүүлөргө кабылат. Жомоктогу окуя эмне тууралуу болуп жаткандыгын өз алдынча божомолдоп таасирлене алат.

Жомокко туура мамиле жасоо эрежелери:

• Балаңыз сизден ала турган ырахаттан кур калтырбаңыз. Азыркы тапта көпчүлүгү жомокторду дисктерден же интернеттен коюп берет. Мунун анчалык деле пайдасы жок. Ал сиз менен бирге жомоктор дүйнөсүндө болууну жактырат. Андыктан бул ырахатты чогуу сезе билиңиз.

• Тарбиялык мааниге ээ бир жомок ойлоп таап, анын башкы каарманына балаңызды коюп айтып бериңиз. Башкы ролдогу каарманда кандай мыкты сапаттар болоорун кошо кетиңиз.

• Жомокту образга кирип, көркөм окуңуз. Балага тиешелүү сөздөрдү өзүнө айттырыңыз. Мындай ыкма балага абдан жакшы таасирин тийгизет.

Мындан сырткары:

Ой жүгүртүүнү жогорулатат. Китепти канчалык көп окуган сайын, \»эмне деген идеяны бергиси келген \» деп ойлонуп, ой жүгүртүү өнүгө баштайт.

Стресстен арылууга жардам берет. Уктаар алдында китеп окуп жатса психикалык абал калыбына келип, тынчтанып калат.

Сөз байлыгы көбөйөт. Ар түрдүү жанрдагы китептерди окуу менен сөз байлыгын көбөйтүп, билимдүү болууга түрткү берет.

Өзүнө болгон ишенимдүүлүк өнүгөт. Адамдар менен сүйлөшүп жатканда ар түрдүү темаларда сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берип, өзүн эркин алып жүрө алат.

Чыгармачыл инсан болот. Китептерден көп идеяларды алып, жашоодо аларды ишке ашырса болот.

Уйкуну жакшыртат.Уктаар алдыда дайыма окуп жүрсө, организм буга көнөт да, окуп баштаганда эле уйкуга даярданып, тынч эс алат.

Эске тутуу менен логиканы жакшыртат. Китеп окуганда чыгарманы түшүнүш үчүн көп нерсени эске тутуп, логиканы иштетүү керек.

Көңүл койгонду үйрөнөт. Китеп окуганда башка нерселерге алаксыбай , чыгарманын маанисин түшүнүү үчүн көңүл буруу керек.

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}