Чарбакер кумурскалар

Кумурсканын «атта» деген түрү «жалбырак кескич» деп да аталат. Себеби, алар жашыл жалбыракты тыкан кылып кесип алып, уясына ташыйт. Бирок, алар аны жешпейт, болгону майдалап чайнап «каша» кылышат да, ага козукарын өстүрүшөт. Анан, ошол козукарын менен уюктагы бардык кумурскалар азыктанышат. Ошондон улам, булар чарбачыл кумур-скалар катары да белгилүү. Бул кумурскалардын иштөө ыкмасы да таң каларлык план менен ишке ашат. Ми-салы, алар алгач жолун таптаза кылып тазалап алышат. Кумурскалардын колониясы жумушчулардан, андан бир топ чоң аскер кумурскаларынан жана орто бойлуу «марафончулардан» турат. Мында жалбырак ташыганы марафончулар жана алар жалбырак ташып баратканда, көлөмү боюнча андан кичинекей дагы бир кумурска жалбыракта жабышып жүрөт. Кокус душмандар чыга турган болсо, кичинекей кумурска табылгасын жана чоңун коргоого дароо киришет. Эгер марафончулар-ды адамдарга салыштыра турган болсок, алардын жүгү менен 4 мүнөт жүгүрүүсү адамдардын желкесине 227 кг жүктү көтөрүп, 48 километр жол жүргөнү менен барабар болот экен.Кумурскалардын негизги милдети кышка жана кийинки тукуму үчүн кам көрүү максатында азык чогултуу болуп эсеп-телет. Ошондуктан, тапкан-ташыганынан «ооз тийбестен» ую-гуна алып келишет. Ал жерден ханышанын катуу көзөмөлүнүн астында уюкка тегиз бөлүнөт. Чогулткан дан азыктарын зарыл учурда күн ачык мезгилде сыртка алып чыгып кургатат. Иш учурунда жараат алган туугандарына өтө камкор келип, алар-ды бакканы менен жалкоо болуп, уюкка азык алып келбеген-дерин катуу чара колдонушат. Башкача айтканда, өлтүрүп ко-юшат. Эгер кумурсканын уюгуна коркунуч келген болсо, алар дароо курсагын көтөрүп, «кумурска кислотасын» душманын көздөй чача баштайт. Муну айрым канаттуулар денесиндеги паразиттерден кутулуу үчүн пайдаланышат. Башкача айтканда, уюкка барып, кумурскаларды атайын денесине кое беришет.

Бул кумурскаларга өз ишине мынчалык берилүүнү, азык затын кургатып алуу керектигин, эсептөөлөрдү так жүргүзүүнү жана «жансакчы» алып жүрүүнү ким үйрөттү болду экен? Ал-бетте, Улуу Жаратуучу бардык нерсени өз орду менен улуу акылмандык менен жаратканынын дагы бир далили

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}