Чыгыш сөз берметтери

Тар жолдо баратканда токтой калып алдыңан келаткан жолоочуга жол бер. Бул дүйнөдө дайыма бактылуу болуп жүрүүнүн сыры ушул.

***

Бул турмушта ийгиликти көксөбө. Жолдон адашпасаң – ушунун өзү эле ийгилик. Элден мактоо күтпө. Элге жек көрүнбөсөң ушунун өзү эле мактоо.

***

Ылдый жакта турганда гана бийликке тырмышып чыккандан соң коркунучтуу экенин байкайсың. Караңгыда турганда гана күндүн нуру кандай жарык экенин сезесиң. Кыймылсыз олтурганда гана басып жүргөндөр канча күч сарптаарын байкайсың. Унчукпай турганда гана көп сөздүүлүк кандай жагымсыз экендигин билесиң.

***

Эгер сооп иш жасап атып өзүң жөнүндө да, өзгөлөр жөнүндө да ойлосоң, берген бир ууч буудайың миң пуд нанга тете. Эгер бирөөлөргө жардам бергенде мактанып, элден алкыш талап кылсаң, тараткан жүздөгөн алтын теңгеден сары чакалык пайда жок.
***
Көңүлүң жарык болсо караңгы жертөлөдөн да чайыттай ачык асман көрүнүп турат. Көңүлүң караңгы болсо, күн жаркырап көрүнүп турса деле көзүңө жин-шайтандан башка эчтеке көрүнбөйт.

***

Бак-таалайды эч кандай жандалбас менен таба албайсың, кубанычты турмуштан тапканды үйрөн – бактылуу болуунун эң жакшы жолу ушул. Кырсыктан эч кандай амал менен кутула албайсың. Ачуудан арыл – кырсыктын оолак болуунун эң жакшы жолу ушул.

***

Күн жылуу болсо тирүү жандын баары көгөрүп өсөт, аязда болсо – өлөт. Эгер көкүрөгүңө муз толуп турса, кубаныч эмне экенин билбейсиң. Жүрөгүндө оту бар кишилер гана чексиз бакыт, түбөлүк сүйүү эмне экенин сезе алышат.

***

Кайгы менен кубаныч дайыма бири-бири менен таймашта болот. Экөө кагылышып, таптакыр кыйрап жок болушканда бакыт жаралат. Андай бакыт туруктуу болот. Күдүктөнүү менен ишеним бири-бирин оңдоп-түзөп турат. Экөө качан гана бири-биринен кемчилик таппай калганда билим пайда болот. Бул – нагыз билим.

***

Ким майда-барат иштерди ынтаа менен жасаса, ким караңгыда калп айтпаса, кыйынчылык күндө да көңүлүн чөгөрбөсө ошол чыныгы адам. Эгер сага ишенсе жаман адамды да алдаба. Күчтүү болсоң башкалардын айыбын чукуба. Эгер эпсиз болсоң башкалардын жөндөм-шыгына көз артпа.

***

Башкалардын каталыгын кечире бил, а өзүңдүн кемчилигиңди кечирүүгө болбойт. Өзүңдүн жоготууңа эптеп чыда. А башкалардын жоготуусун көрүп туруп чыдоого болбойт.

***

Эгер бул жалгандын ачуу – таттуусун толугу менен татып көргөн болсоң айланаңды топон суу каптаса да кабагым-кашым дебейсиң. Эгер адамдардын жүрөгүнө тереңдеп сүңгүп кире алсаң сени ит, эшек десе деле таарынбай баш ийкеп тура бересиң.

***

Бала төрөлгөндө эненин өмүрү кылдын учунда турат. Акчаны көп жыйнасаң үйүңө ууру кирет. Артынан кайгы-муң ээрчип келет, кубаныч болбойт. Жардылык, азга каниет кылганга, оору-сыркоо ден-соолугуна кам көргөнгө үйрөтөт. Арты жакшылык менен бүтпөгөн жамандык болбойт. Ошондуктан акыйкатты аңдап-билген киши бул кубаныч, бул кайгы дебейт.

Которгон: Садык Гавай

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}