Казына жолу көрсөтүлгөн китеп

Казына жолу көрсөтүлгөн китеп.
Акылман карыянын жалгыз уулу бар эле. Бирок, акылман канчалык билимдүү, көрөгөч жана кыраакы болбосун, уулу тескерисинче илим-билимге кызыкпаган, жалкоо болчу, ал тургай китептин бетин барактап да койчу эмес. Күндөрдүн биринде карыя оор дартка чалдыгып, өзүнүн өлүмү жакын калгандыгын сезет. Бул учурда оюнкараак уулу али жаш эле. Даанышман уулун чакырып, анын колуна бир китеп берет да: «Уулум, мен оор дартка чалдыктым. Ичээр суум да күндөн-күнгө түгөнүп бара жатат. Мен сага мына бул китепти калтырамын. Бул китепте казына жолу көрсөтүлгөн. Бул китепти бир гана өзүң окугунуң, эч кимге бере көрбө. Анан да китептеги бир бөлүмдү окубай туруп, кийинки бөлүмдөрүнө өтпөгүн. Болбосо, казынаны таба албай каласың»-деп осуят кылат. Арадан көп күн өтпөй атасы оорудан улам көз жумат. Мына ошондо уулу атасы берген китепти көңүл коюп окуй баштайт.
Кызыгы, ал китеп аябагандай калың болуп, бир канча тилдерде жазылган болчу. Китептин бир канча бөлүмдөрү араб тилинде жазылгандыктан, араб тилин билбеген уулу китепти окуй албай башы катат. Эмне кылууну билбей көпкө ойлонот. Ал бөлүмдү окубастан туруп кийинки бөлүмдөргө өтүп кетүүгө да болбойт. Себеби атасы ага «Бир бөлүмдү окубай туруп, кийинки бөлүмдөргө өтпө. Эгер, андай кыла турган болсоң казынаны туура таап бара албайсың» дегенин эстейт. Жалкоо уулу китепти бирөөгө которто турган болсо ал да казынадан кабардар болуусу мүмкүн деген ойдо эч кимге айтпайт. Акыр-аягы ал араб тилин үйрөнмөкчү болуп, тажрыйбалуу бир устатка шакирт түшөт. Мына ошентип ал устатынын ар бир сөзүнө кунт коюп, бир жыл ичинде тилди өздөштүрүүгө жетишет. Андан кийин атасынан калган китепти улантып окуй баштайт. А бирок китептин кийинки бөлүмдөрү түрк тилинде жазылгандыгын көрүп, эми болсо түрк тилин үйрөнүүгө чечим кабыл алат. Ал кайрадан тажрыйбалуу бир устатка шакирт түшүп, аракетчилдиги менен бир жыл ичинде түрк тилин да өздөштүрүүгө жетишет. Китептин улам кийинки бөлүмдөрүнө өткөн сайын ал бир тилди үйрөнүп бара берет. Мына ошентип, китептин соңку бөлүмүнө да жетип келет. Китептин соңку болүмү кытай тилинде жазылган болчу. Ал бир жыл ичинде кытай тилин да мыкты деңгээлде өздөштүрүп, өзүнө кыйла тажрыйба топтойт. Мына ошентип көп жылдар аралыгында ал Кытайда акчасыз калып, котормочулук менен нан таап жей баштайт. Көптөгөн соодагерлер аны котормочулукка жумушка алат. Бул өнөрүнүн артынан ал чоң котормочу да болуп чыга келет. Арадан дагы бир жыл өткөн соң ал кайрадан өзүнүн мекенине кайтып, атасынан калган китепти улантып окуй баштайт. Китептин кийинки бөлүмдөрүндө казынага баруунун жолдору көрсөтүлүп, жер жүзүндөгү шаарлар сүрөттөлгөн экен. Жигит болсо эми жер карталарын үйрөнүү максатында өзүнө кайрадан устат кыдырып табат да, тез убакыттын ичинде география илимин терең өздөштүрүүгө жетишет. Китептин кийинки бөлүмдөрүндө түрдүү-түрдүү эсеп-кысаптар менен бирге ар кандай формулалар жазылган болчу. Бечера жигит эми математика илимин үйрөнүүгө киришет. Кээде акчасыз калган күндөрү жигит өзү үйрөнгөн илимдеринин натыйжасында балдарга сабак да бере баштайт. Көп өтпөй андан сабак алууга көптөгөн шакирттер келе баштайт. Баягы жалкоо жигит эми көптөгөн тилдерди билүүчү чоң котормочу жана илимдүү болуп чыга келет. Бул жигиттин атак-даңкын, шаардын акими да угат. Аким аны өзүнүн ордосуна чакырып, ага кызмат сунуштайт. Жигит болсо шаар акиминин алдында иштеп чоң байлыкка ээ болот. Анын алдына алыс-алыс мамлекеттерден да шакирттикке келе башташат. Күн өткөн сайын жигиттин байлыгы улам көбөйүп, чоң казынага айланат. Ошол учурларда жигит өз атасынан калган «Казына жолун көрсөтүүчү» китептин акыркы барактарына көз жүгүртөт да, андан төмөнкү сөзгө көзү түшөт: «ИЛИМ ҮЙРӨНҮҮ — ЧОҢ КАЗЫНА!».
«Дил азыгы» китебинен.

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}