Казына үстүндө жашаган кедей

Бир адамга атасынан мураска көп байлык калат. Бирок, «Оңой келген оңой кетет» болуп, байлык бат эле түгөнүптүр. Колундагы байлыгынын баарын түгөтүп, жегенге тамак да таппай калат. Эми бир жолу мындай байлыкка ээ болуудан үмүтү үзүлсө да, жашоодон үмүт үзбөй Жартканга жалынып, дуба кылат: «Оо, Жараткан, мага дагы байлык бер. Мен өз катамды моюнга алам. Эми байлык берсең, аны сарамжалдуу пайдаланам».Бечара адам ушинтип дуба кылып, эртедир-кечтир бир жакшылык болоруна үмүт кылып күн өткөрөт. Күн артынан күн, ай артынан ай өтөт. Бир күнү түш көрөт. Түшүндө бир адамдын элеси көрүнүп: «Сен Мисирге бар. Мына ошол жерде сени байлык күтүп турат. Ошол жерден казына табасың» – деп айтат. Ойгонуп кеткен кедей, сүйүнүчтөн жинди болуп кетейин деди. Ошол эле күнү болгон камын көрүп Мисирге жолго чыкты. Ысык чөлдө суусуз, тамаксыз «иттин күнүн» көрүп, Мисирге жетти. Бирок, анда барышы менен эле жыргап кеткен жок. Мисирдин көчөлөрүн кечке кыдырып чарчады. Казынанын да байлыктын да дайыны жок. Азык-оокаты түгөнүп, тилемчилик кылууга туура келди. Алды-кийин мындай ишти кылып көрбөгөн жаны элден уялып, кеч кирип, караңгы түшсө анан суранайын деп, бир чоң үйдүн эшик алдына отура кетти. Ошол убакта жумуштан келе жаткан кыштак башчысы эшигинин алдында отурган чоочун адамды көрүп калды, аны ууру го деп ойлоп, жакасынан тартып тургузду:

– Менин үйүмдүн алдында эмне кылып отурасың, чыныңды айт, болбосо камап салам?! Капыстан эле урчуудай болуп, опурулган эмеден чочуп кеткен тиги:

– Токто, урбагын, чынымды айтамын, – деп жалынып жиберди.

– Чоочун экениңди түрүңдөн көрүп турам, эгер чыныңды айтпасаң бардык уурулардын сазайын сенден чыгарам, – деп ачууланды үй ээси.

– Мен ууру да, качкын да эмесмин, – деп сөзүн баштады тиги. Мен бир күнү түшүмдө Мисирде казына бар экендигин көрүп, ошону издеп келген Багдаттык бир бечарамын.

Кыштак башчынын күлкүсү келип, тигинин жакасын коё берди да:

– Сенин ууру эмес экендигиңе ишендим, бирок акмак эмес экендигиңе ишене албай турам. Мен канча жылдан бери, «Багдатта, баланча жерде, баланча үйдүн алдында казына катылган» деп түш көрөм. Бирок бир жолу да ал тарапка барууну ойлогонум жок. Сен болсо бир жолу түш көрүп, жетип келипсиң, – деди. Кыштак башчынын андан ары эмне деп сүйлөп жатканы тигинин кулагынын сыртынан кетти. Ал жинди болгон сыяктуу кыштак башчысынын колунан өпкүлөп, жалынып жиберди. Таңданган кыштак башчы «Бул жөн эле акмак эмес, биротоло жинди болуп калган эме го» деп, акырын колун тартып алды да, үйүнө кирип кетти. Тиги болсо, «Оо, Жараткан, мен Сенин жардамыңдан үмүт үзгөн эмес элем. Казынанын үстүнө жашатып койгонуң үчүн Сага чексиз шүгүрлөр болсун» – деп чекесин жерге коюп сеждеге жыгылды. Көрсө, кыштак башчы «түбүнө казына катылган» деп, дал ушул кишинин үйүн айткан экен.

Формула

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}