Кыргыз накыл кептери англис тилинде

Көп билгендин, көп окугандын зыяны жок. Себеби, билим-эч ким уурдап ала албай турган алтын казына. Билимисиз болбой билги бололу, илимсиз болбой илги бололу. Назарыңыздарда кыргыз макалдарынын, накыл кептеринин англисче маанилери.

 • Business before pleasure – Мээнеттин түбү дөөлөт

 • A man can die but once – Эр жигитке эки өлмөк жок

 • Live and learn – Оку, оку жана оку

 • Eeast or west,Home is best – Өз үйүм өлөң төшөгүм

 • Better late than never – Эчтен кеч жакшы

 • Neck or nothing – Чечинген суудан тайманбайт

 • There is no royal road to learning – Билим алуу ийне менен кудук казгандай

 • No grass grows on his heel – Эмгек менен эл көгөрөт

 • Experience is the mother of wisdom — Көп жашагандан эмес, көптү көргөндөн сура

 • Good health is above wealth – Ден соолук-зор байлык

 • He who laughs at crooked man should walk very straight — Күлбө досуңа, келет башыңа

 • No gain without pain – Мээнетсиз дөөлөт жок

 • Patience is a virtue – Сабырдын түбү-сары алтын

 • Practice makes perfect – Көч бара-бара түзөлөт

 • Look before you leap – Жети өлчөп бир кес

 • Let sleeping dogs lie – Жаткан жыландын куйругун баспа

 • Many words hurt more than swords — Сөз сөөктөн, таяк эттен өтөт

 • Seeing is believing — Укканыңа эмес, көргөнүңө ишен

 • Nothing venture, nothing have – Аракет болбосо, берекет болбойт

 • Never put off till tomorrow what you can do today – Бүгүн бүтчү ишти эртеңкиге калтырба

 • One man does not make a team – Жалгыз аттан чаң чыкпайт

 • Where there is a will there is way – Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң

 • All is not gold that glitters – Жылтырагандын баары эле алтын эмес

 • All bread is not baked in one oven – Беш манжа бирдей эмес

 • Better be born lucky than rich – Тоодой байлык бергенче, бармактай бакыт берсин

 • Clother make the man – Адамдын көркү чүпөрөк

 • Custom is second nature – Оору калса да, адат калбайт

 • Cut your coat according to your cloth – Жылкыңа карап ышкыр

 • Curses like chickens come home to roost – Бирөөгө ор казба, өзүң түшөсүң

 • There is reason in all thing – Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт

 • Strike while the iron is hot – Темирди ысыгында сок

 

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}