\»Көзүңдү жумгун анан ашык бол да Анын жанында кал!\»

Көпчүлүгүбүз бакытты материалдык жактан жакшы камсыз болгон жетиштүү жашоо менен байланыштырабыз. Бул деле туура деңизчи, бирок ал бакыттын зарыл шарты болгону менен жетиштүү шарты боло албайт. Адамзат тарыхында бул жөнүндө өтө көп айтылган жана жазылган. Ооздон оозго, муундан муунга, элден элге өткөн. Ошондуктан жакшы ойлор, аларды кыска жана так мүнөздөгөн макал-ылакаптар, учкул сөздөр бир элден экинчи элге өтүп, жалпы адамзаттык баалуулукка айланып кетке Дал ушундай учкай кептери бтндй адамзаттын байлыгына айланган Мевлана Жалалиддин Руминин алтын сөздөрү:

 • \»Алтын менен кооздолгон кийим кийгенди, кемер тагынганды үйрөнгөн эй пенде, акыры сага эч бир тигиши болбогон кийимди кийгизишет.\»
 • \»Бир адамдын күлгөнүнөн анын тарбиясын, ал эми эмне үчүн күлгөнүнөн болсо акылынын курчтугун жана даражасын түшүнсөң болот.\»
 • \»Бирөө абдан сонун сүйлөп жаткан болсо, демек угуучунун терең түшүнүгүнөн жана кунт коюп угуусунан.\»
 • \»Канчалаган адамды көрдүм, үстүндө кийими жок. Канчалаган басып жүргөн кийимдерди көрдүм, ичинде адам жок.\»
 • \»Мен адамдарды жүрөгүм менен да, акылым менен дагы сүйбөймүн. Себеби жүрөк токтойт, акыл унутат. Мен адамдарды рухум менен сүйөмүн. Себеби рух токтобойт жана унутпайт.\»
 • \»Убактылуу күндөрдүн адамы болгонго аракет кылба. Акыйкаттын адамы болгонго аракет кыл. Себеби күндөр алмашат, акыйкат алмашпайт.\»
 • \»Сен калтырган көңүл Аллах сүйгөн көңүл болсо кантер элең..Билбейсиң да, билсең көңүл калтырбайт элең\»
 • \»Кыйналдык дебегиле. Биз башка көктөмдөр үчүн жалбырак төккөн дарактайбыз.\»
 • \»Көзүңдү жумгун анан ашык бол да Анын жанында кал!\»
 • \»Кереги жок бир сөздү,
  Дастан кылып бүтүргөнгө.
  Бир карашың миң сөз айтат,
  Көз караштан түшүнгөнгө.\»
 • \»Шам болуш оңой эмес. Жарык чачыш үчүн алгач өзүң эрип күйүшүң керек.\»
 • \» Адам өзүнүн ким экенин билгиси келсе, кимдерге ашык болгондугун карап көрсүн.\»
 • \»Ашыктык бул- жиндилик. А биз болсо жиндинин жиндисибиз\»
  Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
 • Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}