Өмүр көчү

Жайдын толуп турган кези. Эл жайлоого чыкчу убак. Чубалжыган көч. Кечигип болсо да көргөн төрт-беш жашар уулун жасалгаланган тайга мингизип, өзү алчактаган ат менен коштоп жетелеп алган. Кырк жаштарга таяп калган мезгили.-Ата-оов!
-Оов!
-Тээтиги мине?
-О тилиңен атаң айлансын, ал-чымчык, уулум!
-Ата-оов!
-Оов, садагам!
-Тээтиги эмне?
-О айланайын, булбулум менин, ал-чымчык, алтыным!
-Ата-оов!
-Я-оо, берекем менин!
-Тээтигини эмне дедиң?
-Аны-чымчык дейт,каны-жаным. Азыр конуп отурат. Анан учуп кетет.
-Ата-оов!
-Оо, өпкө, боорумду чабайын!
-Тээтиги дагы деле отурат го, ал эмне эле?
-Ушу сени берген кудайыма ыраазымын эрмегим менин, ал-чымчык, тегеренейиним!
-Ата-оов!..
-Оов!..

Ошондон отуз жыл өткөндө н кийин.

Жайдын толуп турган кези. Эл жайлоого чыкчу убак. Чубалжыган көч. Өзү баягы атасынын курагында. Атасы ак күп болуп карыган. Бирок, атасын ушунчалык сыйлаганы билинип турат: Атты мыкты жасалгалап мингизип, башына кундуз бөрк, үстүнө карышкыр ичик, бутуна булгары маасы кийгизип, өзү коштоп жетелеп алган.
-Улум!
-Оов, ата!
-Тээтиги мине?
-Ал-чымчык, ата!
-Уулум!
-Оов, ата!
-Тетигини эмне дедиң?
-Кайсыны? Э аны чымчык дедим го.
-Уулум!
-Я?
-Тээтиги эмне экен?
-Сообу? Ой, аны эми эле чымчык деп айттым го?
-Уулум!
-Ыя. Дагы эмне болуп кетти?
-Тетигинин эмне экенин айтып койчу, айланайын уулум?
-Эй, алжыган чал, ал-чымчык, уктуңбу? Чымчык, чымчык!
Атанын башы шылк этти.
-Токтот атты, уулум!
Атасы аттан түштү. Көч токтоду. Баарысы айран. Сырткы кийимдерин чечти да, баласынын бут алдына ыргытты.
-Ме, уулум, сыйыңа ыраазымын. Сен менин үч-төрт жолку суроомо жооп бергенден жадап кеттиң. Сен бир нерсени жүз жолу сурасаң да ичим элжиреп жооп берчү элем. Сен сый деп түшүнчү бул чирик дүйнө, даамдуу тамак-аш, адамдын көңүлүнүн алдында сары чакага турбайт, уулум…
…Уулу камчысын мойнуна салып, көздөрүнөн жаш агып, кечирим сурап турду. Өткөн өмүр көчү уулунун да, атасынын да көз алдынан чууруп өтүп турду. Буга күбө калкылдаган эл жардап карап турду…

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз
admin

Адам бололу!

Есть 1 комментарий
  1. Адилет

    Таасирлүү окуя

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}