Ой берметтери

  • Ар бир адамдын келечеги, балалык жана жаштык чагында алган таасирлери менен тыгыз байланышы бар. Өспүрүмдөр жакшы сапаттар жана улуу сезимдер өкүм сүргөн аймакта өссө, алардын аң-сезими жогорулап, адептүү, үлгүлүү адам болушат.

  • Аз сүйлөп, көп тыңшоо улуулуктун жана кеменгерликтин белгиси.

  • Пенденин улуулугу оор сыноо жана оор шарттарда ийгиликке жетиши менен билинет. Мындай оор шарттарда аткарылган иштеги ийгиликтер эң баштагы жакшы планга байланыштуу.

  • Эң акылдуу адам — кеңешүүгө чоң маани берген жана башкалардын ой-пикиринен көп пайдаланган адам.

  • Алсыздык- бир гана күч-кубатсыздык эмес, канчалаган кубаттуу жана жөндөмдүү адамдар кубат, шыгын туура пайдаланбагандыктан алсыз.

  • Көз айнектер көздүн, көз акылдын, акыл көрөгөчтүктүн, көрөгөчтүк дилдин терезеси болот.

  • Адам канчалык көп окуса да, эч качан окуп изилденгенин токтотпошу керек. Чыныгы илимпоз, аалымдардын басымдуу бөлүгү окуп-изилдөөгө тойбогон адамдардын арасынан чыккан.

  • Үй-бүлө -коомдун негизи. Адамдар үй-бүлөдө бири-биринин укуктарын, милдеттерин канчалык сыйласа, коом ошончолук жакшы болот.

  • Жаш адам күч-кубаттуу жана зээндүү болот. Ал жакшы таалим-тарбия көрсө, кыйынчылыктарды жеңген, көңүлдү жарыткан, дүйнөнү жөнгө салган күчкө айланат.

  • Жаш муундарга камкордук көрсөтүп, мээрим төгүү өлкөнүн жана эл-журттун келечеги үчүн маанилүү кадам болуп саналат.
Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}