«Сынган кылыч» туурасында кызыктуу 12 факт

Өткөндөндөрдүн өмүрүн сүрөттөп, бабалар жашаган чыныгы тарыхты баяндаган Төлөгөн Касымбекоадун \»Сынган кылыч\» романын кимдер гана окубаган. Калемгер бул чыгарманы жазууга дээрлик 40 жылдык өмүрүн сарптаган, роман чыныгы тарыхый фактылардын, окуялардын негизинде жазылган. Автор чыгармага керектүү даректерди топтош үчүн, бери жагы Россия ары жагы Түркия, Орто Азия мамлекеттеринин архивдерин казган. Бул сапар жогоруда сөз болуп жаткан \»Сынган кылыч\» романы тууралуу кызыктуу 12 фактыны сунуштайбыз.1.Жаңыртылган, кошумчаланган 15 пайыз. \»Сынган кылыч\» романынын акыркы ирет оңдолуп, толукталган редакциясында анын 15 пайызга жакын бөлүгү толукталып, жаңыланган. Бул өзгөчө Бекназар баатырдын бейнесине тиешелүү. Бул каарман автордун ата-бабаларынан болгон делинет.

2. \»Сынган кылычтагы\» каармандардын саны 180ден ашуун. Алардын ичинен 40ка чукулу тарыхый инсандар болсо, калганы окуянын сүрөттөп берүү үчүн адабиятта колдонула жүрчү ыкмага ылайык, автордун оюнан чыгарылган образдар.Тарыхка байланыштырыш үчүн тарыхый фактылар, документалдуу, архивдик материалдар жана ошол доордо жашап, окуяга күбө болгон тарыхый инсандар. Алар Кудаяр хан, Алымбек датка, Курманжан датка, Исках-Болот хан, Насирдин бек жана башкалар.

3.Кырк жылга жакын жазылган чыгарма.
Эгерде романга киришүү 1960-жылы башталып, басылып, оңдоо киргизилген варианты 1998-жылы чыкканын эске алсак, анда ал автордун 40 жылга чукул чыгармачыл өмүрүн алган.
Роман жазыла башталганда төрөлгөн бала, ал автор өзү ыраазы болгон вариантка жеткенде 40 жашка чыгат.
Ал эми анын уулу Райкан Төлөгөнов атасы романдын 1-2 басылышын он бир жылга чукул жазгандыгын айтат.

4. Архивдерге кеткен чейрек кылым. Касымбеков \»Сынган кылычты\» жазуу үчүн 25 жылдан ашуун Өзбекстандын Ташкент шаарындагы, Россиянын Москва жана Санкт-Петербуг шаарларындагы, андан сырткары, Казакстандын, Тажикстандын архивдериндеги материалдарды иликтеп, таанышып чыккан. Автор бул боюнча Түркияга чейин баргандыгын айтканы бар.

5. Романда камтылган 76 жылдык тарыхый доор. XVIII кылымдын акырынан тарта XIX кылымдагы тарых баяндалган. Негизинен окуя 1842-жылы Шералы хандын тактыга отурушу менен башталат. Кокон хандыгы мезгилиндеги кыргыздардын, өзгөчө түштүк кыргыздардын коомдук, социалдык, саясий абалы чагылдырылган. Тарыхый фактыларга караганда, Кокон хандыгы 75,5 жыл өкүм сүргөн. Эң акыркылардан болгон Исках-Болот хан көтөрүлүш чыгарып, жеңилип, 1876-жылы Россия империясынын бүтүндөй Фергана өрөөнүнө кириши менен бул доор аяктайт.
6. Китептин эски-жаңы басылыштары. Романдын биринчи бөлүгү совет заманында 1966-жылы, экинчиси 1971-жылы басылган. Ал эми толукталгандан кийинки варианты 1998-жылы китеп болуп чыккан.

7. Лакапка айланган – \»Шералынын чокою\». \»Тээтиги жаман көөнө чокой… Шералы, сен тааныйсыңбы ошону? Ал сенин өткөн күнүң, Шералы… Ошол өткөн күнүңдү, ошол карыптыгыңды эч качан унутпа, күндө көрүп отур. Ал алтын такка чыгарган күчтүү кудуретти сага күндө эстетип турсун… Кара баштуу адамдын өмүрүнө, калың тайпа журттун тагдырына ойлук кылганыңда бул чокой дайыма маңдайыңда болсун. Бул сени көптүрбөсүн, эсиртпесин…\»,— дейт Нүзүп бий Шералыны тактыга отургузуп жатканда.
Бул сөздөр азыркы кыргыз коомунда өтө көп колдонулуп келет.

8. Тилдик өзгөчөлүгү. \»Сынган кылычты\» башка тилге которуу абдан кыйын. Эл турмушун сүрөттөгөндө сөзсүз архаикалык сөздөр колдонулат. Касымбеков кыргыз тилин эң жакшы өнүктүргөн жазуучулардын бири. Чыгрма макал-лакап, көөнө сөз, фразеологизмге абдан бай. Андыктан Касымбековдун бул чыгармасын башка тилдерге которуу өтө татаал. Окумуштуулар романдын түп нускасы менен орус тилине которулган \»Сломанный мечтин\» ортосундагы айырма асман менен жердей экендигин айтышат. Автор \»ясаулбашы\», \»абтабачы\», \»паңсат\», \»сарбаз\», \»саркер\» сөздөрүн азыркы кыргыз окурмандарга жеткирген.

9.\»Сынган кылыч\» онго жакын чет тилдерине которулган. Кыргыздардын бул тарыхый романы казак, түркмөн, тажик, өзбек, уйгур, украин, орус, англис тилдеринде чыккан. Андыктан чыгарманы котором деп бел байлагандар азаптуу ишке кабылганы айкын көрүнүш.

10. Автордун табылгасы. Касымбековдун кайталангыс адабий табылгасы \»көөнө чокой\» сөзү. Ал Чыңгыз Айтматовдун \»маңкурт\» түшүнүгү сыяктуу символикалуу мүнөзгө ээ. \»Көөнө байыркы деген түшүнүктү билдирет\».
11.Масштабдуулугу. Жазуучу Кокон хандыгы кантип түзүлүп, анда кимдер бийлик кылгандыгын баяндайт. Чыгармада Бабур Захиредин Мухаммад туурасында кеңири айтылган. Негизи эле анын тагдыры талаштуу болуп эсептелет, жана анын кыргыздардын тагдырына түздөн-түз тийгизген таасири бар экенин айткан жазуучунун баяндары санжыра түрүндө берилет. Касымбеков мындай байланыштыруу менен кыргыздар жөн эл эместигин, байыркы, түптүү калк экендигин белгилегиси келген. Санжыра менен тээ Бабурдун дооруна чейин алып барып жаткандыгын баамдоо кыйын деле эмес.

12. \»Сынган кылыч\» – кыргыз үрп-адаттарынын энциклопедиясы. Романда кыргыз элинде байыртадан бери келе жаткан аш берүү салты жазылат. Жаманкулдун ашында кыргыздын болгон бүткөн салттары – ат чабыш, эр эңиш, кыз куумай, кол күрөш, айтор, бир канча оюндар сүрөттөлөт. Андан сырткары, кыргыздын дагы бир өзгөчөлүгү – меймандостугун автор тажабай берип отурган. Жаманкулдун ашы сүрөттөлгөн бөлүмдө мейман келгенде ордунан туруп, астына сөзсүз төшөк салып, албетте, анан төргө отургузуу салты мыкты берилген. Кыздардын улууларга адеби, күйөөнү сыйлоо ири салмактуу каармандар аркылуу мыкты чеберчилик менен ар бир ылайыктуу эпизоддо ар өңүттө сүрөттөлүп отурат.

Cпутник Кыргызстан

Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://nativewptheme.net/ninth/wp-content/uploads/2016/11/lady_2.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 620px;}